I vår har jeg gått noen turer i Bergen, som kvalifiserer til en slik kopp

Her kan du finne mer informasjon om  konseptet. I disse smartphone tider, kan man laste ned noen apper fra Turistforeningen, og også sjekke inn på de plassene som en besøker, samtidig som du får et kart over området, inkludert stier osv. Turene i titur konseptet er alt fra veldig lett til middels krevende. God tur!